Europese bevraging persoonlijke zorgverstrekker voor personen met een beperking / ouderen

Voor het verfijnen en afstemmen van ons projectwerk, zijn we bezig met een enquête onder huidige of potentiële persoonlijke zorgverleners in Turkije, Bulgarije, België, Duitsland en Griekenland. Daarnaast hebben we ook contact met mensen met een beperking, ouderen, familieleden van personen met een beperking, beleidsmakers, training centra voor beroepsonderwijs en zorgcentra om:

  • de behoeften te identificeren van de eindgebruikers van het project (persoonlijke verzorgers voor mensen met een beperking en / of ouderen) en begunstigden (personen met een beperking, ouderen, familieleden, betrokkenen).
  • een goed beeld te krijgen van de noodzaak van aanpassingen in bestaande persoonlijke assistentie training, en om de begunstigden in staat te stellen een hogere tevredenheid te bekomen.
  • een reeks praktische leeractiviteiten te ontwikkelen die een heel scala van geïdentificeerde behoeften omvatten van zowel de eindgebruikers als de begunstigden.
  • overeenkomsten en verschillen te identificeren in de verschillende nationale contexten in de partnerlanden.

Wij willen u alvast bedanken voor uw tijd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Vragenlijsten: