Engelli Bireylerin Siyasal Yaşama Katılımı Üzerine TAIEX Çalıştayı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi işbirliği ile Engelli Bireylerin Siyasal Yaşama Katılımı Çalıştayı, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin siyasal yaşama katılımını kısıtlayan engellerin tespit edilerek, bu engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak tedbirlerin ve bu konuda Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ilgili taraflarla paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya, sorumlu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Çalıştayda katılımcılara M-CARE hakkında bilgi verilerek, proje tanıtım broşürleri dağıtıldı.