Category: Проектни събития

Нови професии за работещите хора с увреждания

Личностно развитие_декември 2015 Национална асоциация на работещите хора с увреждания организира конференция в София на тема: „Развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда”. Представени бяха обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. На конференцията бяха представени две нови професии – Консултанти по подкрепена заетост на хора с увреждания и Консултант продажби на техически помощни средства и хранителни добавки. Една от темите, която бе разисквана с интерес бе програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал. Засегнат бе и въпроса за електронното обучение на преподаватели на учащи с комплексни увреждания. Представен бе и модел на подкрепена заетост за намиране на платена работа за хора с увреждания.
Създадена е Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. Една концепция, която обединява държави-членки, социални партнъори и Европейската комисия за насърчаване на съответното сътрудничество.
Заслужава внимание и Европейският проект ACAD 2, който ще обучи персонал , ръководители и мениджъри в сферата на туризма да предоставят достъпни услуги за клиенти с увреждания. Ще бъдат обучени над 250 служителя. Ще бъде изготвен и наръчник за хотели , ресторанти и барове.

Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

M-Care project presented within Annual Assembly of VET School Directors Association

Екипът на фирма Интерпроджектс получи покана да вземе участие в националното съвещание на директорите на професионални училища, което се проведе на 12 и 13 ноември 2015г. в Боровец. Поканата дойде от страна на Министерство на образованието и науката, които ни помолиха да представим иновативни подходи в професионалното образование и обучение.
Разбира се във фокуса на нашата презентация бе и обучителната програма за подготовка на професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания, разработена в рамките на проект M-Care. Тестването на обучителната програма, както и на електронната платформа и мобилното приложение в България приключи само преди няколко дни.
Това ни даде увереност да представим резултатите на проект M-Care като успешна практика, която може да бъде използвана от преподавателите в професионалните училища с подходящ профил в областта на социалните дейности. Присъстващите на събитието приеха положително представените обучителни материали и изразиха готовност да ги ползват в техните преподавателски практики.
Това бе една чудесна възможност за осигуряване на устойчивост на проекта, дори и след неговия официален завършек. В събитието участваха над 50 училищни директори, преподаватели и представители на МОН.
Екипът на Интерпроджектс ще продължи да поддържа контакти с участниците, за да им осигурява подкрепа при използване на M-Care обучителната платформа и мобилното приложение.

Европейската конференция за мониторинг на обучението на работното място и стажуване

M-CARE ще вземе участие в събитието, което ще бъде организирано на 11-12/2/2014г. в Брюксел, Белгия.

Първоначална среща на координаторите на всички нови проекти през 2014г.

Проектът “M-CARE” бе представен по време на срещата на координаторите на Европейски проекти по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Секторни алианси на уменията”, която се проведе на 30-ти и 31-ви Януари 2014 г. в Брюксел. Това събитие се организира от Европейската комисия всяка поредна година.