Category: Новини

Нови професии за работещите хора с увреждания

Личностно развитие_декември 2015 Национална асоциация на работещите хора с увреждания организира конференция в София на тема: „Развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда”. Представени бяха обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. На конференцията бяха представени две нови професии – Консултанти по подкрепена заетост на хора с увреждания и Консултант продажби на техически помощни средства и хранителни добавки. Една от темите, която бе разисквана с интерес бе програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал. Засегнат бе и въпроса за електронното обучение на преподаватели на учащи с комплексни увреждания. Представен бе и модел на подкрепена заетост за намиране на платена работа за хора с увреждания.
Създадена е Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. Една концепция, която обединява държави-членки, социални партнъори и Европейската комисия за насърчаване на съответното сътрудничество.
Заслужава внимание и Европейският проект ACAD 2, който ще обучи персонал , ръководители и мениджъри в сферата на туризма да предоставят достъпни услуги за клиенти с увреждания. Ще бъдат обучени над 250 служителя. Ще бъде изготвен и наръчник за хотели , ресторанти и барове.

СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

9.12.2015 г.

БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Организатор: Национална асоциация на работещите с хора с увреждания

От името на екипа на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания най-учтиво Ви каним на конференция на тема „„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“. Целта на събитието е да представи обучителни и помощни материали и ресурси в покрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. В тази връзка ще бъдат демонстрирани конкретни постижения, създадени от международни екипи от експерти, предназначени за преподаватели и обучители, работещи с хора с увреждания, трудови посредници и консултанти, подкрепящи трудовата реализация на гореспоменатите групи хора в неравностойно положение на пазара на труда.

Специален акцент на конференцията ще бъде представянето на две нови професии : „Консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“ и „Консултант-продажби на технически помощни средства и хранителни добавки“ , които предстоят да бъдат включение в националния класификатор на професиите.

ДНЕВЕН РЕД

12:30 – 13:30 Регистрация на участниците, освежаващи напитки и леки закуски с цел установяване на контакти

13:30 – 13:40 Откриване на конференцията и приветствие от г-н Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

13:40 – 14:00 Дейност и услуги на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания – проф. дпн Румен Стаматов и Мария Горанова (учредители на НАРХУ)

14:00 – 14:25 Програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания – Карел Ван Исакер, координатор на проекта „М-CARE” и Славейко Славков от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:25 – 14:40 Нови педагогически способи в масовото училище чрез внедряване на обучителни роботи – А. Лазаров от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:40 – 15:00 Електронни обучителни ресурси в подкрепа на преподаватели при работата им с учащи с комплексни увреждания и интелектуални затруднения – Мария Горанова от НАРХУ

15:00 – 15:20 Моделът на подкрепена заетост като инструмент за намиране на платена работа за хора с увреждания – Силвана Трендафилова от „Згура-М“ ЕООД

15:20 – 15:30 Дейности по включване на новата професия „Консултант по подкрепена заетост“ в Националния класификатор на професиите в България – Елка Тодорова, Председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди

15:30 – 15:45 Представяне на новата професия и програма за обучение на „Консултант-продажби на помощни технологии и хранителни добавки“ – Петя Грудева от „Згура-М“ ЕООД

15:45 – 16:00 Дискусия, обобщение на изводите от конференцията и закриване – Мария Горанова от НАРХУ

16:00 – 17:00 Коктейл – продължаване на контактите в неформална обстановка

Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

M-Care project presented within Annual Assembly of VET School Directors Association

Екипът на фирма Интерпроджектс получи покана да вземе участие в националното съвещание на директорите на професионални училища, което се проведе на 12 и 13 ноември 2015г. в Боровец. Поканата дойде от страна на Министерство на образованието и науката, които ни помолиха да представим иновативни подходи в професионалното образование и обучение.
Разбира се във фокуса на нашата презентация бе и обучителната програма за подготовка на професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания, разработена в рамките на проект M-Care. Тестването на обучителната програма, както и на електронната платформа и мобилното приложение в България приключи само преди няколко дни.
Това ни даде увереност да представим резултатите на проект M-Care като успешна практика, която може да бъде използвана от преподавателите в професионалните училища с подходящ профил в областта на социалните дейности. Присъстващите на събитието приеха положително представените обучителни материали и изразиха готовност да ги ползват в техните преподавателски практики.
Това бе една чудесна възможност за осигуряване на устойчивост на проекта, дори и след неговия официален завършек. В събитието участваха над 50 училищни директори, преподаватели и представители на МОН.
Екипът на Интерпроджектс ще продължи да поддържа контакти с участниците, за да им осигурява подкрепа при използване на M-Care обучителната платформа и мобилното приложение.

Интернет сайта на проект M-CARE, публикуван в Dir.bg

Българският партньор по проекта M-CARE, фирма „Интерпроджектс“, наскоро включи сайта на проекта в каталога на портала Dir.bg. Това е един от най-популярните интернет портали с хиляди посетители на ден, а броят на регистрираните блогове и интернет страници надхвърля 10 000.
Сред тях вече е и този на проекта M-CARE. Той може да бъде намерен в категория „Здраевеопазване“, подкатегория „Социални грижи“ (вж. http://dir.dir.bg/3/53_or1_of0.html). Надяваме се, че така популярността на интернет сайта на проекта, както и на неговата обучителна платформа ще нараства постоянно.

ПРОЕКТЪТ M-CARE, ПРЕДСТАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР В ПЛОВДИВ

picBG2В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Интерпроджектс ЕООД участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Учене през целия живот.
Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше М-CARE. Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. В допълнение посетителите можеха да задават въпроси и да коментират съдържанието на представените на щандовете стоки и услуги. И през четирите дни на изложението екипът на фирма Интерпроджектс ЕООД отговори на множество въпроси във връзка с възможностите за участие в престоящото обучение за безработни и нискоквалифицирани лица, търсещи реализация в сферата на социалните грижи. Сред най-често задаваните въпроси бяха кога ще бъде готова обучителната програма и дали Андроид приложението за смартфон ще бъде безплатно и бяха зарадвани от отговорите.
Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.

Как теле-грижата и проекта M-CARE могат да се допълват в подкрепа на хората с увреждания

picBGНа 13 май 2015г. представителите на българския партньор по проекта M-CARE, фирма Интерпроджектс ЕООД, посетиха обучителен семинар на тема „Теле-грижа“. Събитието бе част от международен проект, който цели да създаде технологична инфраструктура и да тества системата на теле-грижа с потребители с различни видове уреждания и ниво на автономност.
Организацията, отговорна за внедряването на услугата в България, инициира поредица от обучения на професионалисти, които предоставят грижа и подкрепа на хора с увреждания, за да им представи възможностите и функционалностите на услугата.
В хода на сесиите бе неколкократно подчертано, че теле-грижата не замества подкрепата на професионалния обгрижващ персонал (ПОП), но може да я направи по-ефективна и по-малко натоварваща за самия асистент.
Поради близката тематика, проектът M-CARE бе също представен накратко, а в заключителната дискусия участниците обсъдиха възможността за по-активно използване на M-CARE мобилното приложение и обучителната платформа. Бяха установени контакти и бе поставено началото на сътрудничеството с екипа на Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Сдружение на и за хора с увреждания, гр. Перущица.
В следващите месеци представители на техните и нашия екип ще работят активно за популяризиране на обучителната програма по проект M-CARE и за намиране на пресечна точка и партньорство за използване на двете услуги в България.

Проучване на потребителските нужди по проект „Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население“

Европейският проект „M-CARE“ (http://www.mcare-project.eu) се финансира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и има за цел да създаде обучителна методология и курс за обучение през смартфон за професионален обгрижващ персонал (ПОП) на лица с увреждания и застарявашо население (над 55г.).

Целта на настоящето научно-развойно проучване е да събере обратна връзка от преки бенефициенти и заинтересовани лица в България, Белгия, Турция, Германия и Гърция по отношение на качеството и нуждата от подобрение на съществуващи услуги, предоставяни от професионален обгрижващ персонал и техния образователен ценз и необходимост от допълнително обучение.

В рамките на проучването ще бъдат въвлечени хора с увреждания (ХУ), застаряващи лица над 55 години (ЗЛ), техните семейства, както и представители на обучителни и социални институции, експерти и властимащи лица с цел:

  • идентифициране на нуждите на крайните потребители на проекта;
  • получаване на по-добра представа за необходимостта от подобрения в съществуващите практики за обучение на ПОП;
  • определяне на набор от обучителни дейности подходящи и използваеми в нов обучителен курс спрямо установените нужди на потребителите.
  • запознаване със същността и потенциалната стойност на подобрение в методите на обучение и в учене през целия живот, в отговор на нуждите на крайните потребители и на проектните бенефициентите.
  • идентифициране и анализ на приликите и разликите между националните контексти в страните партньори по проекта.

За достъп до онлайн проучване:

За проекта M-Care

Европейските хора с увреждания (особено тези с двигателни увреждания) са силно зависими от болногледачи и обрижващи лица като цяло. Докато тази подкрепа е от решаващо значение за осигуряването на ежедневно качество на живот (подпомагане с основни задачи, като например да се облича, да се храни, да вземе вана / душ), тя все още количествено и качествено представлява огромен проблем.

Малка част от обгрижващият персонал (ОП) получава подходящо обучение, тъй като формално обучение не съществува в страните от ЕС до момента. Повечето болногледачи и обгрижващи лица са с ниска квалификация, трябва да бъдат обучени в процеса на работа, като по този начин го прави трудно “”приключение”” за хора с увреждания, но също толкова за напр. по-възрастните хора, които се възползват от тях.

Повишаване на равнището на уменията на тези нискоквалифицирани хора за да бъдат полезни на получателите на грижи е в основата на проекта “”M-CARE””. Той има за цел да гарантира, че центровете за центровете за професионално образование и обучение (ПОО) могат да предложат такова обучение навсякъде, по всяко време, за нискоквалифицирани хора (дъглотрайно безработни), или хора, които искат да подобрят кариерното си развитие (независими медицински сестри, възпитатели и др.) Комбинирани подходи за обучение, като например симулация, както чрез видео и анимации, обучение на аудио носител и практическо прилагане са само част от предвидените форми на обучение по проекта.

M-CARE ще разработи:

  • специална обучителна програма и материали за обучение спрямо различните видове увреждания, приложими във всяка страна в ЕС и извън него, напълно безплатно под лиценз Криейтив Комънс;
  • иновативни Web 2.0 платформи за обучение през смартфон Андроид с многоезичен интерфейс, разработени като Open Source приложение (“безплатно от Андроид Маркет”) в помощ на центровете за професионално образование и обучение; – пилотно тестване с крайните потребители (предимно нискоквалифицираните хора) и бенефициенти (хора с увреждания и застаряващо население) в Белгия, България, Германия, Гърция и Турция;
  • предоставяне на онлайн портал за обучение.

Въздействието на проекта ще бъде общоевропейско и с положително влияние върху подобряването на възможностите за неформално обучение и интеграция на пазара на труда.

Бихме искали предварително да Ви благодарим за отделеното време и за ценната обратна връзка, предоставена от Вас в това проучване.

Екипът на проект „M-CARE”

Този проект (M-Care – 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) е частично финансиран от Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Европейската конференция за мониторинг на обучението на работното място и стажуване

M-CARE ще вземе участие в събитието, което ще бъде организирано на 11-12/2/2014г. в Брюксел, Белгия.

Първоначална среща на координаторите на всички нови проекти през 2014г.

Проектът “M-CARE” бе представен по време на срещата на координаторите на Европейски проекти по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Секторни алианси на уменията”, която се проведе на 30-ти и 31-ви Януари 2014 г. в Брюксел. Това събитие се организира от Европейската комисия всяка поредна година.

Първа партньорска среща в Анкара

Първата партньорска среща по проекта “M-CARE” се проведе в дните 13-14 февруари 2014г. в Университетът Гази, в столицата Анкара, Турция.