Εφαρμογή για την κατάρτιση φροντιστών για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους

Η υλοποίηση της εφαρμογής του M-CARE για εκπαίδευση προσωπικών φροντιστών (ΠΦ) μέσω φορητών συσκευών έχει ξεκινήσει και παρακάτω παρατίθεται μια πρώτη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες που απευθύνονται σε εν δυνάμει ή εν ενεργεία ΠΦ, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα να λάβει κανείς σύντομες οδηγίες με εικόνες και βίντεο την ώρα της εργασίας του. Ο χρήστης μπορεί να φτάσει στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσδιορίζοντας τις παραμέτρους που τον ενδιαφέρουν μέσω ειδικού «οδηγού» ή να αναζητήσει ελεύθερα με λέξεις κλειδιά / κατηγορίες. Στο τέλος κάθε μαθήματος ο χρήστης αξιολογείται μέσω ενός κουίζ.

Το μενού της εφαρμογής

Ο οδηγός

Οι θεματικές των μαθημάτων που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας
 • Επικοινωνία
 • Νομικά ζητήματα
 • Κοινωνική ένταξη
 • Ψυχολογική ενδυνάμωση
 • Φυσιολογικές ανάγκες
 • Υγιεινή
 • Καθημερινή φροντίδα στο σπίτι
 • Πρώτες βοήθειες και κίνδυνοι
 • Περιβάλλον
 • Κινητικότητα
 • Ελεύθερος χρόνος & Καθημερινές δραστηριότητες
 • Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (Burn out)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εφαρμογή λειτουργεί ως κομμάτι μιας συνδυαστικής προσέγγισης εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει α) εκπαίδευση με φυσική παρουσία, β) εξ αποστάσεως (χρησιμοποιώντας μια online πλατφόρμα μάθησης) και γ) επαγγελματική κατάρτιση, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες που οι ίδιοι οι ΠΦ, τα άτομα με αναπηρίες, οι οικογένειες τους και οι αρμόδιοι φορείς επισήμαναν σε έρευνα που διενήργησε το πρόγραμμα M-CARE στη Φλάνδρα (Βέλγιο), τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Ορισμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας

 • Μπορούμε να συμπεράνουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται τις υπηρεσίες ΠΦ, αλλά επί του παρόντος λαμβάνουν στήριξη από τα μέλη της οικογένειας αντί επαγγελματιών. Στη Γερμανία το 80% των ερωτηθέντων απασχολεί επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών ΠΦ. Στη Φλάνδρα (Βέλγιο) και την Τουρκία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60% και στη Βουλγαρία 58,3%.
 • Τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους είναι γενικά ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες ΠΦ που έχουν λάβει. Το 27% των ερωτηθέντων (μέλη της οικογένειας των ατόμων με αναπηρίες/ηλικιωμένων), δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν εμπιστεύονται τον ΠΦ τους.
 • Το 37% των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων αναφέρει ότι ο ΠΦ τους δεν είναι μέλος του νόμιμου εργατικού δυναμικού.
 • Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης αναγνωρίζεται από τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους ως το σημαντικότερο πεδίο όπου απαιτείται εκπαίδευση των ΠΦ τους, ενώ η κατανόηση της αναπηρίας και η πρακτική προσέγγιση στην καθημερινή φροντίδα με παραδείγματα έρχονται δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα.
 • Οι περισσότεροι ερωτηθέντες φαίνεται να προτιμούν μια μικτή προσέγγιση εκπαίδευσης (online & πρόσωπο με πρόσωπο), με το βίντεο να αναφέρεται ως η προτιμώμενη μορφή του περιεχομένου της κατάρτισης.

Παράδειγμα μαθήματος

Η εφαρμογή M-CARE θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για το κοινό στα τέλη του 2015. Επισημαίνεται ότι οι γλώσσες που θα υποστηρίζονται από την εφαρμογή είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γερμανική, η Τουρκική, η Ολλανδική και η Βουλγαρική.

Κερδίζοντας ένα badge μετά από μια σωστή απάντηση σε κουίζ

Αξιοποίηση της εφαρμογής M-Care στη διδασκαλία φοιτητών για υποστήριξη συναδέλφων τους με αναπηρία

The UoA M-Care team with Dr. Kouroupetroglou (C).

The UoA M-Care team with Dr. Kouroupetroglou (C).

Η ομάδα υλοποίησης του M-Care του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυξε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την εκατέρωθεν αξιοποίηση πηγών και υλικού.

Η ομάδα του M-Care είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δρ. Γεώργιο Θ. Κουρουπέτρογλου, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής του “Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας” και υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν, ώστε το περιεχόμενο της Συλλογής Δωρεάν Λογισμικού ΑΘΗΝΑ να καταστεί προσβάσιμο μέσω της ενότητας Υποστηρικτικών Τεχνολογιών της εφαρμογής Μ-Care. Στη συλλογή, για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού.

Συμφωνήθηκε επίσης, ότι όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση της εφαρμογής, αυτή θα αξιοποιηθεί στα διήμερα σεμινάρια που διοργανώνει Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας με θέμα τη διδασκαλία φοιτητών για υποστήριξη συναδέλφων τους με αναπηρία.

Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Η ομάδα υλοποίησης του M-Care του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε το πρόγραμμα M-Care σε 26 δημοσιογράφους που συμμετέχουν στα σεμινάρια δια βίου μάθησης του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς».

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας του M-Care, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών αξιόπιστης εκπαίδευσης, την ώρα της εργασίας, σχετικά με την παροχή προσωπικής φροντίδας. Επισημάνθηκαν επίσης, οι διαφορές μεταξύ των πρακτικών και των νομοθεσιών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα πρωτότυπα της εφαρμογής για φορητές συσκευές και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο να καταθέσουν τις απόψεις τους. Τα σχόλια για την εφαρμογή ήταν ενθαρρυντικά, καθώς οι δημοσιογράφοι την αξιολόγησαν ως εύχρηστη και χρήσιμη για εν δυνάμει ή εν ενεργεία προσωπικούς φροντιστές.

Έρευνα – Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων

Το έργο M-CARE (Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων – http://mcare-project.eu/) διεξάγει πανευρωπαϊκή έρευνα ανάμεσα σε εν ενεργεία ή εν δυνάμει Προσωπικούς Φροντιστές ατόμων με αναπηρία/ηλικιωμένων (ΠΦ) στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, μέλη των οικογενειών τους, φορείς χάραξης πολιτικής, κέντρα κατάρτισης / επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα φροντίδας, προκειμένου να:

 • Προσδιοριστούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών του έργου (προσωπικοί φροντιστές για άτομα με αναπηρίες ή / και ηλικιωμένων) και των δικαιούχων (άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, τα μέλη της οικογένειας, ενδιαφερόμενους φορείς).
 • Κατανοηθούν οι ανάγκες τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πρακτικές εκπαίδευσης ΠΦ, ώστε να επωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες) και οι δικαιούχοι.
 • Οριστεί ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών.
 • Συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ενδεχόμενη αξία της υλοποίησης αλλαγών στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις στρατηγικές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών και των δικαιούχων.
 • Εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εθνικών πλαισίων στις χώρες-εταίρους.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Μπορείτε να βρείτε τα ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν στην ομάδα όπου ανήκετε, παρακάτω σε 5 γλώσσες:

Greek

Αγγλικά (Εnglish)

Τούρκικα (Turkish)

Γερμανικά (German)

Ολλανδικά (Dutch)

 

Σχετικά με το M-Care

Τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη (ειδικότερα τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προσωπικούς φροντιστές (ΠΦ). Αν και αυτή η βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καθημερινής ποιότητας ζωής (υποστήριξη σε βασικές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο, το φαγητό, το μπάνιο / ντους), εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα ποσοτικά και ποιοτικά.

Ελάχιστοι ΠΦ έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς -αν έχουν εκπαιδευτεί, ενώ επίσημη εκπαίδευση τέτοιου είδους είναι σχεδόν ανύπαρκτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι ΠΦ έχουν χαμηλή εξειδίκευση και χρειάζεται να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο πεδίο με αποτέλεσμα η παροχή υποστήριξης να καθίσταται μια επίπονη «περιπέτεια» για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για τα ηλικιωμένα άτομα.

Η αύξηση των επιπέδων επάρκειας των ανειδίκευτων αυτών ατόμων, ώστε να είναι ωφέλιμα για τους αποδέκτες της φροντίδας αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Μ-CARE. Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) είναι σε θέση να προσφέρουν τέτοιου είδους κατάρτιση σε χαμηλής εξειδίκευσης άτομα (χωρίς δουλειά) ή σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (νοσηλευτές, φροντιστές κ.λπ.) οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Το πρόγραμμα θα παρέχει συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως η προσομοίωση τόσο μέσω βίντεο όσο και μέσω κινούμενων εικόνων, ήχου, κειμένου και πρακτικής εξάσκησης.

Στο πλαίσιο του M-CARE θα υλοποιηθούν:

 • Ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών για ΠΦ και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες αναπηρίες, που θα ισχύουν σε κάθε χώρα στην ΕΕ (και εκτός αυτής). Θα παρέχονται υπό άδεια Creative Commons (δωρεάν).
 • καινοτόμες Web 2.0 εφαρμογές για φορητές / ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης (PC, smartphone και tablet PC) με πολυγλωσσική διεπαφή, που θα παρέχονται δωρεάν ως εφαρμογές ανοιχτού κώδικα σε κέντρα ΚΕΕ και οι οποίες υποστηρίζονται από εκπαιδευτική μεθοδολογία.
 • Πιλοτικές δοκιμές με τους τελικούς χρήστες (κυρίως άτομα χαμηλής εξειδίκευσης) και τους επωφελούμενους από τα αποτελέσματα του προγράμματος (άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία.
 • Διαδικτυακή πύλη με ειδικές «κοινότητες» μέσω της οποίας θα παρέχεται στα ΚΕΕ πρόσβαση σε υλικό για την κατάρτιση ΠΦ.
 • Ο αντίκτυπος των δράσεων θα είναι πανευρωπαϊκός (ΚΕΕ, με γνώμονα τις ΤΠΕ) και αναμένεται να έχει άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση της απασχόλησης ΠΦ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στο έργο και τα πολύτιμα  σχόλιά σας.

Η ομάδα του Μ-CARE

Το έργο αυτό (M-Care – 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP). Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις των συντακτών της, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Έρευνες

Το έργο M-CARE υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο την παροχή του εκπαιδευτικού πλαισίου και του περιεχομένου της κατάρτισης για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Φροντιστές (ΠΦ) ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, διεξάγεται έρευνα ανάμεσα σε εν ενεργεία ή εν δυνάμει ΠΦ στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Επιπλέον, οι εταίροι του προγράμματος θα επικοινωνήσουν με άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, μέλη των οικογενειών τους, φορείς χάραξης πολιτικής, κέντρα κατάρτισης / επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και με κέντρα φροντίδας, προκειμένου να:

 • Προσδιοριστούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών του έργου (προσωπικοί φροντιστές για άτομα με αναπηρίες ή / και ηλικιωμένων) και των δικαιούχων (άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, τα μέλη της οικογένειας, ενδιαφερόμενους φορείς).
 • Κατανοηθούν οι ανάγκες τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πρακτικές εκπαίδευσης ΠΦ, ώστε να επωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες) και οι δικαιούχοι.
 • Οριστεί ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών.
 • Συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ενδεχόμενη αξία της υλοποίησης αλλαγών στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις στρατηγικές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών και των δικαιούχων.
 • Εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εθνικών πλαισίων στις χώρες-εταίρους.

Έρευνες

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του M-Care

Εναρκτήρια συνάντηση εταίρων στην Άγκυρα

Το M-CARE θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων
στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Gazi στην Άγκυρα.

Κατεβάστε την ατζέντα της συνάντησης (pdf).

Παρουσία στην εκδήλωση: European Monitoring Conference – Work Based Learning and Apprenticeships

Audience at event

Παρουσία στην εκδήλωση

Το M-CARE θα συμμετάσχει στην εκδήλωση: «European Monitoring Conference – Work Based Learning and Apprenticeships», η οποία θα λάβει χώρα στις 11-12/2/2014 στις Βρυξέλλες.

Παρουσία στην εναρκτήρια συνάντηση των νέων έργων για το 2014

Audience at event

Παρουσία στην εκδήλωση

Το M-CARE θα συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση των νέων έργων για το 2014 που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες.