Araştırma – Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde ve Sağlık Kurumlarında Bakım Sunan Kişiler İçin Mobil Eğitim

M-Care (Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde ve Sağlık Kurumlarında Bakım Sunan Kişiler İçin Mobil Eğitim – http://mcare-project.eu/) Türkiye, Bulgaristan, Belçika, Almanya ve Yunanistan’daki potansiyel veya mevcut kişisel bakıcılara yönelik araştırmasını uygulamaya başlamıştır. Ayrıca, aşağıdaki hedefler doğrultusunda engelli bireyler, yaşlılar, engelli bireylerin aileleri, karar vericiler, mesleki eğitim ve bakim merkezleri ile de irtibata geçilmektedir;

  • Projenin nihai kullanıcılarını (engelli ve yaşlı bireylere hizmet sunacak kişisel bakıcılar) ve yararlanıcılarını (engelli bireyler, yaşlılar, aile üyeleri, paydaşlar) tespit etmek,
  •  Mevcut mesleki eğitim uygulamalarındaki yeniden düzenleme gereksinimlerini iyi bir şekilde saptayarak kursiyer (kullanıcı) ve yararlanıcıların kişisel tatmin ve basari elde etmelerini sağlamak,
  • Önceden tanımlanmış çeşitli kullanıcı gereksinimlerine uygun bir dizi öğrenme faaliyeti tanımlamak,
  • Nihai kullanıcı ve yararlanıcıların gereksinimlerini karşılayacak öğrenme stratejileri ve mesleki eğitim yöntemlerindeki uyarlamaların potansiyel değeri ve doğasına aşinalık kazanmak,
  • Paydaş ülkelerdeki ulusal şartlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek ve vurgulamak,
  • Araştırmamıza zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki linklerden araştırmaya farklı dillerde erişebilirsiniz;

Türkçe

M-Care Hakkında

Avrupa’da engelli bireyler (özellikle de hareket kısıtlılığı bulunan bireyler) ciddi ölçüde kişisel bakıcıların (KB) desteğine ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu yardım günlük yaşamın (giyinme, yeme, banyo yapma vs. gibi etkinliklerde) kalitesinin sağlanmasında elzem olsa da, nitel ve nicel bağlamda hala büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Kişisel bakıcılardan çok azı uygun bir mesleki eğitimden geçmiştir ve hatta bu tür eğitimler AB ülkelerinde neredeyse hiç yok denecek kadar azdır. Bakıcıların çoğu düşük vasıflı, alanda eğitim alma gereksinimi bulunan bireylerden oluşmakta, bu durum engelli bireyler ve özellikle de bakım hizmetlerinden daha fazla faydalanan yaşlılar için bakım sürecinin zahmetli ve aynı zamanda dolambaçlı bir “”maceraya”” dönüşmesine yol açmaktadır.

M-CARE’in odak noktasında, bakım hizmeti yararlanıcılarının menfaati için bahse konu düşük vasıflı bireylerin yeterlik düzeylerinin artırılması hedefi yer almaktadır. Proje, düşük vasıflı (işsiz) bireylere veya hizmet alanını genişletmeyi amaçlayan bireylere (bağımsız hemşireler, hastabakıcılar vb.) herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir yerde bu eğitimlerin mesleki eğitim ve öğretim merkezlerince (MEM) verilebilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında bizzat uygulama, metinle eğitim, sesli, video veya animasyonlarla simülasyon da dahil olmak üzere çeşitli eğitim yöntemleri kullanılacaktır.

M-CARE’in hedeflenen çıktıları şunlardır;

  • Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer ülkelerde Creative Commons (CC) sertifikası ile ve dolayısıyla “”ücretsiz”” olarak sunulabilecek, bakıcıların mesleki eğitimi için özel bir müfredat ve farklı engel türlerine yönelik eğitim materyali hazırlanacaktır.
  • Açık Kaynak uygulamaları olarak geliştirilecek, çok dilli bir arayüze sahip, yenilikçi ICT-tabanlı Web 2.0 düzeyinde mobil/çevrimiçi öğrenme platformları (PC, akıllı telefon ve tablet bilgisayar); Bunlar mesleki eğitim ve öğretim merkezlerine ücretsiz olarak verilecek, öğrenme metodolojisi ile desteklenecektir.
  • Belçika, Yunanistan, Almanya ve Türkiye’de son kullanıcılarla (temelde düşük vasıflı bireyler) ve yararlanıcılarla (engelli ve yaşlı bireyler) pilot uygulama yapılacaktır.
  • Özel topluluklarla çevrimiçi portal sunulacak, mesleki eğitim merkezlerine bakıcılara yönelik öğrenme modülleri için erişim sağlanacaktır.

Projenin etkisi Avrupa genelinde (MEM, ICT temelinde) olacaktır ve kişisel bakıcıların istihdamı bağlamında hemen ölçülebilecektir.

Katkı ve geri dönüşleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

M-Care Proje Ekibi

Bu proje (M-Care – 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu bildirim sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon buradaki bilgilerin kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.