Home

Beneficiary with Personal Caregiver

Begunstigde met persoonlijke begeleidster/assistente

Bevraging

Voor het verfijnen en afstemmen van ons projectwerk, zijn we bezig met een enquête onder huidige of potentiële persoonlijke zorgverleners in Turkije, Bulgarije, België, Duitsland en Griekenland. Daarnaast hebben we ook contact met mensen met een beperking, ouderen, familieleden van personen met een beperking, beleidsmakers, training centra voor beroepsonderwijs en zorgcentra om:

  • de behoeften te identificeren van de eindgebruikers van het project (persoonlijke verzorgers voor mensen met een beperking en / of ouderen) en begunstigden (personen met een beperking, ouderen, familieleden, betrokkenen).
  • een goed beeld te krijgen van de noodzaak van aanpassingen in bestaande persoonlijke assistentie training, en om de begunstigden in staat te stellen een hogere tevredenheid te bekomen.
  • een reeks praktische leeractiviteiten te ontwikkelen die een heel scala van geïdentificeerde behoeften omvatten van zowel de eindgebruikers als de begunstigden.
  • overeenkomsten en verschillen te identificeren in de verschillende nationale contexten in de partnerlanden.

Wij willen u alvast bedanken voor uw tijd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Vragenlijsten:

Het project

Europese personen met een beperking (vooral deze met mobiliteitsproblemen) zijn sterk afhankelijk van persoonlijke verzorgers / begeleid(st)ers. Hoewel deze bijstand cruciaal is voor een dagelijkse levenskwaliteit (assisteren bij basistaken zoals aankleden, eten, het nemen van een bad / douche), is het nog steeds kwantitatief als kwalitatief een enorm probleem.

Weinig persoonlijke assistenten krijgen een goede opleiding, indien ze er al hebben, terwijl een formele opleiding nauwelijks bestaat in de EU-landen. De meesten zijn laaggeschoolden, en moeten worden opgeleid door de persoon met een beperking zelf, dus tijdens de uitoefening van hun job, waardoor het een zeer moeizaam en tegelijkertijd lastig “avontuur” is voor personen met een beperking, maar ook voor bijvoorbeeld oudere mensen die tevens gebruik maken van hen.

Het verhogen van de competentie niveaus van deze laaggeschoolde mensen ten voordele van de zorgvragers ligt aan de basis van M-CARE. Het doel is om ervoor te zorgen dat beroepsonderwijscentra training altijd en overal kunnen aanbieden, met als voornaamste doelpubliek laaggeschoolden (zonder werk), of mensen die hun bestaande dienstverlening (onafhankelijke verpleegkundigen, verzorgenden, etc.) willen uitbreiden. Gemengde training benaderingen zullen worden ondersteund door het project via video en animaties, audio, tekst, en praktische oefeningen.

M-CARE zal volgende resultaten bewerkstelligen:

  • een curriculum en relevant training materiaal dat zich richt op verschillende handicaps, bruikbaar in elk EU land maar ook daar buiten, en beschikbaar gesteld onder een “creative commons” licentie (dus “gratis”);
  • innovatieve ICT-gebaseerde Web 2.0 mobiele/online leer platforms (PC, smartphone en tab) met meertalige interfaces, ontwikkeld als Open Bron applicaties (“gratis”), en gratis ter beschikking gesteld van beroepsopleidingcentra; en ondersteund door een leer methodologie;
  • testen en evaluaties met gebruikers (meestal laaggeschoolden) en begunstigden (personen met een beperking en oudere mensen) in België, Bulgarije, Duitsland en Turkije;
  • online portaal met interactieve fora, en met toegang tot leer modules.

De impact van dit project zou pan-Europees moeten zijn, en meetbaar moeten zijn in de verhoogde tewerkstelling van persoonlijke assistenten met de noodzakelijke kennis en vaardigheden.