Начало

ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ

Начало

Краен потребител и обгрижващо лице

Краен потребител и обгрижващо лице

Европейските хора с увреждания (особено тези с двигателни увреждания) са силно зависими от болногледачи и обгрижващи лица като цяло. Докато тази подкрепа е от решаващо значение за осигуряването на ежедневно качество на живот (подпомагане с основни задачи, като например да се облича, да се храни, да вземе вана / душ), тя все още количествено и качествено представлява огромен проблем.

Малка част от обгрижващият персонал (ОП) получава подходящо обучение, тъй като формално обучение не съществува в страните от ЕС до момента. Повечето болногледачи и обгрижващи лица са с ниска квалификация, трябва да бъдат обучени в процеса на работа, като по този начин го прави трудно “”приключение”” за хора с увреждания, но също толкова за напр. по-възрастните хора, които се възползват от тях.

Повишаване на равнището на уменията на тези нискоквалифицирани хора за да бъдат полезни на получателите на грижи е в основата на проекта “”M-CARE””. Той има за цел да гарантира, че центровете за центровете за професионално образование и обучение (ПОО) могат да предложат такова обучение навсякъде, по всяко време, за нискоквалифицирани хора (дъглотрайно безработни), или хора, които искат да подобрят кариерното си развитие (независими медицински сестри, възпитатели и др.) Комбинирани подходи за обучение, като например симулация, както чрез видео и анимации, обучение на аудио носител и практическо прилагане са само част от предвидените форми на обучение по проекта.

M-CARE ще разработи:

  • специална обучителна програма и материали за обучение спрямо различните видове увреждания, приложими във всяка страна в ЕС и извън него, напълно безплатно под лиценз Криейтив Комънс;
  • иновативни Web 2.0 платформи за обучение през смартфон Андроид с многоезичен интерфейс, разработени като Open Source приложение (“”безплатно от Андроид Маркет””) в помощ на центровете за професионално образование и обучение; – пилотно тестване с крайните потребители (предимно нискоквалифицираните хора) и бенефициенти (хора с увреждания и застаряващо население) в Белгия, България, Германия, Гърция и Турция;
  • предоставяне на онлайн портал за обучение.

Въздействието на проекта ще бъде общоевропейско и с положително влияние върху подобряването на възможностите за неформално обучение и интеграция на пазара на труда.