СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

9.12.2015 г.

БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Организатор: Национална асоциация на работещите с хора с увреждания

От името на екипа на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания най-учтиво Ви каним на конференция на тема „„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“. Целта на събитието е да представи обучителни и помощни материали и ресурси в покрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. В тази връзка ще бъдат демонстрирани конкретни постижения, създадени от международни екипи от експерти, предназначени за преподаватели и обучители, работещи с хора с увреждания, трудови посредници и консултанти, подкрепящи трудовата реализация на гореспоменатите групи хора в неравностойно положение на пазара на труда.

Специален акцент на конференцията ще бъде представянето на две нови професии : „Консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“ и „Консултант-продажби на технически помощни средства и хранителни добавки“ , които предстоят да бъдат включение в националния класификатор на професиите.

ДНЕВЕН РЕД

12:30 – 13:30 Регистрация на участниците, освежаващи напитки и леки закуски с цел установяване на контакти

13:30 – 13:40 Откриване на конференцията и приветствие от г-н Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

13:40 – 14:00 Дейност и услуги на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания – проф. дпн Румен Стаматов и Мария Горанова (учредители на НАРХУ)

14:00 – 14:25 Програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания – Карел Ван Исакер, координатор на проекта „М-CARE” и Славейко Славков от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:25 – 14:40 Нови педагогически способи в масовото училище чрез внедряване на обучителни роботи – А. Лазаров от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:40 – 15:00 Електронни обучителни ресурси в подкрепа на преподаватели при работата им с учащи с комплексни увреждания и интелектуални затруднения – Мария Горанова от НАРХУ

15:00 – 15:20 Моделът на подкрепена заетост като инструмент за намиране на платена работа за хора с увреждания – Силвана Трендафилова от „Згура-М“ ЕООД

15:20 – 15:30 Дейности по включване на новата професия „Консултант по подкрепена заетост“ в Националния класификатор на професиите в България – Елка Тодорова, Председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди

15:30 – 15:45 Представяне на новата професия и програма за обучение на „Консултант-продажби на помощни технологии и хранителни добавки“ – Петя Грудева от „Згура-М“ ЕООД

15:45 – 16:00 Дискусия, обобщение на изводите от конференцията и закриване – Мария Горанова от НАРХУ

16:00 – 17:00 Коктейл – продължаване на контактите в неформална обстановка