ПРОЕКТЪТ M-CARE, ПРЕДСТАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР В ПЛОВДИВ

picBG2В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Интерпроджектс ЕООД участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Учене през целия живот.
Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше М-CARE. Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. В допълнение посетителите можеха да задават въпроси и да коментират съдържанието на представените на щандовете стоки и услуги. И през четирите дни на изложението екипът на фирма Интерпроджектс ЕООД отговори на множество въпроси във връзка с възможностите за участие в престоящото обучение за безработни и нискоквалифицирани лица, търсещи реализация в сферата на социалните грижи. Сред най-често задаваните въпроси бяха кога ще бъде готова обучителната програма и дали Андроид приложението за смартфон ще бъде безплатно и бяха зарадвани от отговорите.
Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.