Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

Проектът M-Care, представен по време на годишна среща на директорите на професионални училища

M-Care project presented within Annual Assembly of VET School Directors Association

Екипът на фирма Интерпроджектс получи покана да вземе участие в националното съвещание на директорите на професионални училища, което се проведе на 12 и 13 ноември 2015г. в Боровец. Поканата дойде от страна на Министерство на образованието и науката, които ни помолиха да представим иновативни подходи в професионалното образование и обучение.
Разбира се във фокуса на нашата презентация бе и обучителната програма за подготовка на професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания, разработена в рамките на проект M-Care. Тестването на обучителната програма, както и на електронната платформа и мобилното приложение в България приключи само преди няколко дни.
Това ни даде увереност да представим резултатите на проект M-Care като успешна практика, която може да бъде използвана от преподавателите в професионалните училища с подходящ профил в областта на социалните дейности. Присъстващите на събитието приеха положително представените обучителни материали и изразиха готовност да ги ползват в техните преподавателски практики.
Това бе една чудесна възможност за осигуряване на устойчивост на проекта, дори и след неговия официален завършек. В събитието участваха над 50 училищни директори, преподаватели и представители на МОН.
Екипът на Интерпроджектс ще продължи да поддържа контакти с участниците, за да им осигурява подкрепа при използване на M-Care обучителната платформа и мобилното приложение.