Нови професии за работещите хора с увреждания

Личностно развитие_декември 2015 Национална асоциация на работещите хора с увреждания организира конференция в София на тема: „Развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда”. Представени бяха обучителни и помощни материали и ресурси в подкрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. На конференцията бяха представени две нови професии – Консултанти по подкрепена заетост на хора с увреждания и Консултант продажби на техически помощни средства и хранителни добавки. Една от темите, която бе разисквана с интерес бе програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал. Засегнат бе и въпроса за електронното обучение на преподаватели на учащи с комплексни увреждания. Представен бе и модел на подкрепена заетост за намиране на платена работа за хора с увреждания.
Създадена е Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. Една концепция, която обединява държави-членки, социални партнъори и Европейската комисия за насърчаване на съответното сътрудничество.
Заслужава внимание и Европейският проект ACAD 2, който ще обучи персонал , ръководители и мениджъри в сферата на туризма да предоставят достъпни услуги за клиенти с увреждания. Ще бъдат обучени над 250 служителя. Ще бъде изготвен и наръчник за хотели , ресторанти и барове.