Как теле-грижата и проекта M-CARE могат да се допълват в подкрепа на хората с увреждания

picBGНа 13 май 2015г. представителите на българския партньор по проекта M-CARE, фирма Интерпроджектс ЕООД, посетиха обучителен семинар на тема „Теле-грижа“. Събитието бе част от международен проект, който цели да създаде технологична инфраструктура и да тества системата на теле-грижа с потребители с различни видове уреждания и ниво на автономност.
Организацията, отговорна за внедряването на услугата в България, инициира поредица от обучения на професионалисти, които предоставят грижа и подкрепа на хора с увреждания, за да им представи възможностите и функционалностите на услугата.
В хода на сесиите бе неколкократно подчертано, че теле-грижата не замества подкрепата на професионалния обгрижващ персонал (ПОП), но може да я направи по-ефективна и по-малко натоварваща за самия асистент.
Поради близката тематика, проектът M-CARE бе също представен накратко, а в заключителната дискусия участниците обсъдиха възможността за по-активно използване на M-CARE мобилното приложение и обучителната платформа. Бяха установени контакти и бе поставено началото на сътрудничеството с екипа на Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Сдружение на и за хора с увреждания, гр. Перущица.
В следващите месеци представители на техните и нашия екип ще работят активно за популяризиране на обучителната програма по проект M-CARE и за намиране на пресечна точка и партньорство за използване на двете услуги в България.