Интернет сайта на проект M-CARE, публикуван в Dir.bg

Българският партньор по проекта M-CARE, фирма „Интерпроджектс“, наскоро включи сайта на проекта в каталога на портала Dir.bg. Това е един от най-популярните интернет портали с хиляди посетители на ден, а броят на регистрираните блогове и интернет страници надхвърля 10 000.
Сред тях вече е и този на проекта M-CARE. Той може да бъде намерен в категория „Здраевеопазване“, подкатегория „Социални грижи“ (вж. http://dir.dir.bg/3/53_or1_of0.html). Надяваме се, че така популярността на интернет сайта на проекта, както и на неговата обучителна платформа ще нараства постоянно.