Европейската конференция за мониторинг на обучението на работното място и стажуване

M-CARE ще вземе участие в събитието, което ще бъде организирано на 11-12/2/2014г. в Брюксел, Белгия.