Παρουσία στην εκδήλωση: European Monitoring Conference – Work Based Learning and Apprenticeships

Audience at event

Παρουσία στην εκδήλωση

Το M-CARE θα συμμετάσχει στην εκδήλωση: «European Monitoring Conference – Work Based Learning and Apprenticeships», η οποία θα λάβει χώρα στις 11-12/2/2014 στις Βρυξέλλες.