Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Παρουσίαση του M-Care σε δημοσιογράφους

Η ομάδα υλοποίησης του M-Care του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε το πρόγραμμα M-Care σε 26 δημοσιογράφους που συμμετέχουν στα σεμινάρια δια βίου μάθησης του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς».

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας του M-Care, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών αξιόπιστης εκπαίδευσης, την ώρα της εργασίας, σχετικά με την παροχή προσωπικής φροντίδας. Επισημάνθηκαν επίσης, οι διαφορές μεταξύ των πρακτικών και των νομοθεσιών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα πρωτότυπα της εφαρμογής για φορητές συσκευές και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο να καταθέσουν τις απόψεις τους. Τα σχόλια για την εφαρμογή ήταν ενθαρρυντικά, καθώς οι δημοσιογράφοι την αξιολόγησαν ως εύχρηστη και χρήσιμη για εν δυνάμει ή εν ενεργεία προσωπικούς φροντιστές.