Εφαρμογή για την κατάρτιση φροντιστών για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους

Η υλοποίηση της εφαρμογής του M-CARE για εκπαίδευση προσωπικών φροντιστών (ΠΦ) μέσω φορητών συσκευών έχει ξεκινήσει και παρακάτω παρατίθεται μια πρώτη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες που απευθύνονται σε εν δυνάμει ή εν ενεργεία ΠΦ, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα να λάβει κανείς σύντομες οδηγίες με εικόνες και βίντεο την ώρα της εργασίας του. Ο χρήστης μπορεί να φτάσει στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσδιορίζοντας τις παραμέτρους που τον ενδιαφέρουν μέσω ειδικού «οδηγού» ή να αναζητήσει ελεύθερα με λέξεις κλειδιά / κατηγορίες. Στο τέλος κάθε μαθήματος ο χρήστης αξιολογείται μέσω ενός κουίζ.

Το μενού της εφαρμογής

Ο οδηγός

Οι θεματικές των μαθημάτων που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας
 • Επικοινωνία
 • Νομικά ζητήματα
 • Κοινωνική ένταξη
 • Ψυχολογική ενδυνάμωση
 • Φυσιολογικές ανάγκες
 • Υγιεινή
 • Καθημερινή φροντίδα στο σπίτι
 • Πρώτες βοήθειες και κίνδυνοι
 • Περιβάλλον
 • Κινητικότητα
 • Ελεύθερος χρόνος & Καθημερινές δραστηριότητες
 • Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (Burn out)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εφαρμογή λειτουργεί ως κομμάτι μιας συνδυαστικής προσέγγισης εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει α) εκπαίδευση με φυσική παρουσία, β) εξ αποστάσεως (χρησιμοποιώντας μια online πλατφόρμα μάθησης) και γ) επαγγελματική κατάρτιση, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες που οι ίδιοι οι ΠΦ, τα άτομα με αναπηρίες, οι οικογένειες τους και οι αρμόδιοι φορείς επισήμαναν σε έρευνα που διενήργησε το πρόγραμμα M-CARE στη Φλάνδρα (Βέλγιο), τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Ορισμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας

 • Μπορούμε να συμπεράνουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται τις υπηρεσίες ΠΦ, αλλά επί του παρόντος λαμβάνουν στήριξη από τα μέλη της οικογένειας αντί επαγγελματιών. Στη Γερμανία το 80% των ερωτηθέντων απασχολεί επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών ΠΦ. Στη Φλάνδρα (Βέλγιο) και την Τουρκία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60% και στη Βουλγαρία 58,3%.
 • Τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους είναι γενικά ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες ΠΦ που έχουν λάβει. Το 27% των ερωτηθέντων (μέλη της οικογένειας των ατόμων με αναπηρίες/ηλικιωμένων), δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν εμπιστεύονται τον ΠΦ τους.
 • Το 37% των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων αναφέρει ότι ο ΠΦ τους δεν είναι μέλος του νόμιμου εργατικού δυναμικού.
 • Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης αναγνωρίζεται από τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους ως το σημαντικότερο πεδίο όπου απαιτείται εκπαίδευση των ΠΦ τους, ενώ η κατανόηση της αναπηρίας και η πρακτική προσέγγιση στην καθημερινή φροντίδα με παραδείγματα έρχονται δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα.
 • Οι περισσότεροι ερωτηθέντες φαίνεται να προτιμούν μια μικτή προσέγγιση εκπαίδευσης (online & πρόσωπο με πρόσωπο), με το βίντεο να αναφέρεται ως η προτιμώμενη μορφή του περιεχομένου της κατάρτισης.

Παράδειγμα μαθήματος

Η εφαρμογή M-CARE θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για το κοινό στα τέλη του 2015. Επισημαίνεται ότι οι γλώσσες που θα υποστηρίζονται από την εφαρμογή είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γερμανική, η Τουρκική, η Ολλανδική και η Βουλγαρική.

Κερδίζοντας ένα badge μετά από μια σωστή απάντηση σε κουίζ