Αξιοποίηση της εφαρμογής M-Care στη διδασκαλία φοιτητών για υποστήριξη συναδέλφων τους με αναπηρία

The UoA M-Care team with Dr. Kouroupetroglou (C).

The UoA M-Care team with Dr. Kouroupetroglou (C).

Η ομάδα υλοποίησης του M-Care του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυξε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την εκατέρωθεν αξιοποίηση πηγών και υλικού.

Η ομάδα του M-Care είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δρ. Γεώργιο Θ. Κουρουπέτρογλου, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής του “Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας” και υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν, ώστε το περιεχόμενο της Συλλογής Δωρεάν Λογισμικού ΑΘΗΝΑ να καταστεί προσβάσιμο μέσω της ενότητας Υποστηρικτικών Τεχνολογιών της εφαρμογής Μ-Care. Στη συλλογή, για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού.

Συμφωνήθηκε επίσης, ότι όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση της εφαρμογής, αυτή θα αξιοποιηθεί στα διήμερα σεμινάρια που διοργανώνει Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας με θέμα τη διδασκαλία φοιτητών για υποστήριξη συναδέλφων τους με αναπηρία.